Dokumenty do pobrania

 • Formularz
 • Regulamin
 • Statut

Przydatne linki

WITAMY

Nasz numer konta bankowego:
58 1090 1782 0000 0001 1652 0926

Beztytuu.png

 

Projekt pn. „Tworzymy przyszłość dzieci i młodzieży”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W związku z realizacją w ramach projektu spotkań uczestników z psychologiem informujemy, iż

Spotkania z psychologiem w miesiącu grudniu będą odbywać się w dniach 4, 11 i 18 - w celu umówienia sie na wizytę z psychologiem prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Kamillą Konieczek, nr telefonu: 601 968 070. Zachęcam do spotkania, sa jeszcze wolne miejsca.

We wrześniu zajęcia kompensacyjno-korekcyjne zostały zaplanowane na dzień 14 września dla grupy młodszej oraz 21 września dla grupy starszej.

W październiku zajęcia kompensacyjno-korekcyjne zostały zaplanowane na dzień 5 dla grupy młodszej oraz 19 dla grupy starszej, w listopadzie na dzień 9 dla grupy młodszej oraz 16 dla grupy starszej natomiast w grudniu na dzień 7 dla grupy młodszej oraz 14 dla grupy starszej.  

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z realizacją projektu prosimy o kontakt z koordynatorem projektu pod nr 733 960 444

 

 

Beztytuu.png

WAŻNA INFORMACJA !!!

W dniach 14 - 15 kwietnia odbędzie się szkolenie wyjazdowe dla uczestników projektu w Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym "HALNIAK" Istebna 1326

Organizator gwarantuje zakwaterowanie i pełne wyżywienie w czasie trwania szkolenia.

Rodzice/Opiekunowie będą uczestniczyć w szkoleniu obejmującym takie zagadnienia jak podniesienie kompetencji rodziców zastępczych i adopcyjnych w oparciu o metodę bazujacą na więzi i relacji, rozumienie i właściwa interpretacja zachowań, praktyczne i konkretne strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W czasie trwania szkolenia dla rodziców/opiekunów dzieci będą uczestniczyć w warsztatach dostosowanych do swoich kategorii wiekowych.

Szkolenie dla Rodziców będą prowadziły Panie:

Joanna Luberadzka-Gruca - Absolwentka Socjologii oraz Szkoły Sprawiedliwości Naprawczej i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Od 2001 r. kieruje Fundacją Przyjaciółka, od 2004 r. związana ze związkiem stowarzyszeń Koalicją na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, obecnie również przewodnicząca Zarządu Forum Darczyńców w Polsce. Od 2011 roku społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka. Trener i superwizor zespołu trenerów Koalicji

Edyta Wojtasińska - Mama naturalna, zastępcza i adopcyjna. Teolog, psychopedagog i trener, ukończyła również studia podyplomowe o specjalności organizacja pomocy społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Współautorka publikacji wydanej przez Rzecznika Praw Dziecka "Kodeks Bezpiecznej Opieki w Rodzicielstwie Zastępczym". Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego ”Jedno Serce”. 

 WSTĘPNY PROGRAM SZKOLENIA:

14 kwietnia 2018r. - sobota:

 09:00 - 10:00    - Zakwaterowanie

10:00 - 10:15    - Przerwa kawowa

10:15 - 12:30    - Szkolenie (3h)

12:30 - 13:30    - Przerwa obiadowa

13:30 - 15:45    - Szkolenie (3h)

15:45 - 16:00    - Przerwa kawowa

16:00 - 17:30    - Szkolenie (2h)

18:30               - Rodzinny grill

 

15 kwietnia 2018r. - niedziela:

07:30 - 08:30    - Śniadanie

08:30 - 10:00    - Szkolenie (2h)

10:00 - 10:15    - Przerwa kawowa

10:15 - 12:30    - Szkolenie (3h)

12:30 - 13:30    - Przerwa obiadowa

13:30 - 15:45    - Szkolenie (3h)

15:45                - Zakończenie

 

Beztytuu.png

Beztytuu.png

Projekt pn. „Tworzymy przyszłość dzieci i młodzieży”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REKRUTACJA DO PROJEKTU - WAŻNA INFORMACJA

Formularz rekrutacyjny zamieszczony w "dokumenty do pobrania" wypełniają tylko osoby dorosłe (rodzice) wpisując w pkt. 3 ppkt. d formularza ilośc dzieci, które będą brały udział w projekcie oraz ich dane osobowe. Jeżeli jedno z rodziców zgłasza dzieci w swoim formularzu wówczas drugie z rodziców wypełnia formularz tylko ze swoimi danymi osobowymi. 

Rekrutacja trwa do końca lipca 2017 r. Po tym terminie zostanie ogłoszona lista rankingowa z osoabmi, które spełniły kryteria i dostały się do projektu oraz z osobami znajdującymi się na liście rezerwowej. 

Dokumenty rekrutacyjne można składać w biurze projektu na ul. Bielskiej 184 w Cieszynie - codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -14.00 lub w innych godzianch po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE - "TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY"

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Informujemy, że odbywa się rekrutacja do projektu "Tworzymy Przyszłość Dzieci i Młodzieży" realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegółowy zakres działań (regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy) dostępny jest w zakładce - "dokumenty do pobrania".

Projekt zakłada realizację wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym: rodzin adopcyjnych przeżywających trudności wychowawcze (10 os.), dzieci z rodzin adopcyjnych (12 os.) oraz dzieci z rodzin zastępczych (45 os) i ich rodziców zastępczych (30 os.), a także dorosłe osoby opuszczające pieczę zastępczą (3 os).

Wsparcie zakłada uruchomienie 1 mieszkania wspomaganego (wraz z opiekunem mieszkań i wsparciem pracownika socjalnego), realizację szkoleń specjalistycznych dla rodziców, realizację zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci i młodzieży, oraz wsparcia indywidualnego dla rodzin w formie konsultacji psychologicznych.

Szczegółowych informacji nt. projektu udziela koordynatorka projektu - Magdalena Kuchejda 504039399

Projekt realizowany będzie
od 01.06.2017 r. do 31.12.2018 r.

 

IX Turniej Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych

W sobotę 27 maja 2017 r. w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie – Domu Dziecka w Międzyświeciu odbył się IX Turniej dla Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych, obecni byli również opiekunowie z dziećmi z placówek opiekuńczo-wychowawczych z naszego powiatu. Nasze Stowarzyszenie podjęło się zorganizowania Turnieju już po raz czwarty. Przez cały okres przygotowań i oczywiście w trakcie imprezy pomagali nam pracownicy zespołu ds pieczy zastępczej z PCPR Cieszyn i pracownicy domu dziecka w Międzyświeciu, za co serdecznie dziękujemy. W Turnieju wzięło udział ponad 200 osób.

Swoją obecnością zaszczycili nas włodarze powiatu w osobach Pana Starosty Janusza Króla, Wicestarosty Pani Marii Cieślar i Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Ludwika Kuboszka obecne były także Pani Anna Suchanek, radna powiatowa, wiceprzewodnicząca komisji zdrowia i pomocy społecznej, Pani Kazimiera Kawulok Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie i Pani Beata Macura Sekretarz Gminy Skoczów, wśród gości obecni byli także kuratorzy z zespołu kuratorskiej służby sądowej Sądu Rejonowego w Cieszynie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Bardzo cieszymy się, że jest zainteresowanie wśród rodzin zastępczych i adopcyjnych Turniejem, który umożliwia rodzinom wzajemne poznanie się, wspólną integrację i wymianę doświadczeń.

Turniej był współfinansowany ze środków Powiatu Cieszyńskiego.

Ponadto Stowarzyszenie otrzymało duże wsparcie od darczyńców, a wśród nich byli:

  Firma Polsprzęt Janusz Morawiec z Goleszowa

  Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia z siedzibą w Bielsku - Białej

  Firma SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o. z Ustronia

  Firma Diehl Metering Sp. z o. o. z Bażanowic

  Praktyka Lekarska NZOZ Kostka Mrózek Pecold Spółka Partnerska z Goleszowa

  Firma Trumpf Mauxion Schocolates ze Skoczowa

  Firma Canea z Ogrodzonej

  Sieć Sklepów Lewiatan z Międzyświecia

  Hotel Gołębiewski z Wisły

  Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie

  Offsetdruk i Media z Cieszyna

  Firma Fameks z Goleszowa

  Kafeteria u Maciejów z Goleszowa

  Cukiernia Aleksander z Chybia

  Cukiernia Bajka z Górek Wielkich

  Bank Spółdzielczy ze Skoczowa

  Bank WBK z Cieszyna

  Spółdzielnia Mleczarska w Bażanowicach

  Sklep STX z Cieszyna

  PZU Cieszyn

  Auto – As Olga Pawelska - Ośrodek szkolenia kierowców z Ustronia

  Stołówka Maja z Międzyświecia

  Firma Pilch producenta zabawek z drewna z Ustronia

  Wydział Kultury, Sportu Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Bardzo serdecznie dziękujmy za pomoc i zaangażowanie Pani Barbarze Lasoń dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych w Międzyświeciu

Sołtysowi z Międzyświecia, Panu Robertowi Pawelskiemu za muzyczną oprawę imprezy, wolontariuszom za prowadzenie zabaw i pomoc w organizacji imprezy i wszystkim wychowankom domu dziecka w Międzyświeciu, którzy pomagali w przygotowaniu tego Turnieju.

Zdjęcia i film z Turnieju poniżej: 

https://goo.gl/photos/xvQLggh6P2JPxajC7

http://telewizja.ox.pl/wideo,37311,turniej-rodzin.html

Konferencja współorganizowana z UŚ Cieszyn

IV nasza wspólna Konferencja z Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie pt. Specjalne potrzeby dzieci, młodzieży i rodzin zaangażowanych w pieczę zastępczą., która odbyła się w dniu 8 listopada 2016 r. na Uniwersytecie Śląskim w CieszynieKonferencja była skierowana przede wszystkim dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, osób pracujących z rodzinami zastępczymi i placówek opiekuńczo-wychowawczychSwoją obecnością na konferencji zaszczycili nas Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Maria Cieślar, przewodniczący rady powiatu cieszyńskiego, Ludwik Kuboszek, radna powiatowa Anna Suchanek oraz przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego. Wśród zaproszonych gości obecni byli także P. Kazimiera Kawulok dyrektor PCPR w Cieszynie wraz z pracownikami zespołu ds pieczy zastępczej, kuratorzy sądowi z zespołu kuratorskiej służby sądowej dla nieletnich w Cieszynie, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy ośrodków pomocy społecznej i placówek oświatowych z terenu powiatu, a także rodziny zastępcze i adopcyjne.
Celem tegorocznej Konferencji było całościowe spojrzenie na rodzinę poprzez pryzmat jej nowych członków. Prelegentami byli praktycy, osoby na co dzień pracujące z rodzinami zastępczymi, a wśród nich byli:P. Joanna Luberacka – Gruca, ekspert koalicji na Rzecz rodzinnej Pieczy Zastępczej w Warszawie, która mówiła o tym jak pracować z dzieckiem po traumie i stracie. P. Joanna jest współautorką publikacji wydanej przez Rzecznika Praw Dziecka „Kodeks bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym” oraz publikacji Koalicji "Raport z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej". Od 2001 r. kieruje Fundacją Przyjaciółka, od 2004 r. współpracuje ze związkiem stowarzyszeń Koalicją na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, jest również członkiem zarządu Forum Darczyńców w Polsce. Od 2011 r. jest społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka.P. Adrianna Sychrova z Uniwersytetu w Pardubicach Republika Czeska, na co dzień jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Pardubickim, ale pracuje także z dziećmi porzuconymi, przygotowując je m.in. do adopcji., która mówiła o "Wsparciu dla rodzin zastępczych w Republice Czeskiej" P. Barbara Wójtowicz - Kunc, pracująca z rodzinami zastępczymi, trener kandydatów na rodziny zastępcze, na co dzień pracująca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie mówiła o potrzebach dzieci objętych pieczą zastępczą.Głos zabrali również praktycy, (wśród nich dwie mamy zastępcze) którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w opiece nad dziećmi, o swojej historii opowiedziała pełnoletnia wychowanka rodziny zastępczej. Konferencja można powiedzieć była żywą lekcją pokory, jaką jest niełatwa funkcja byciem rodziną zastępczą czy adopcyjną mówiła w podsumowaniu konferencji Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Ratajczak.Konferencja jest kontynuacją wzajemnej współpracy Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i Stowarzyszenia Tęczowa Przystań. Podczas konferencji dokonano uroczystego otwarcia sali terapeutyczno-fokusowaej, która będzie służyć zarówno studentom w lepszym przygotowaniu się do zawodu pedagoga, ale i dla dzieciom podczas różnego rodzaju zajęć na Uczelni mówiła dr Dorota Prysak z Zakładu Pedagogiki Specjalnej UŚ, współorganizatorka konferencji. Otwarcia sali dokonali rektor Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dziekan WeiNoE UŚ w Cieszynie prof. dr hab. Zenon Gajdzica i Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwia Ciślar.   

 

FOTOREPORTAŻ W GALERII

Mikołajki 2016

W dniu 12 grudnia 2016 r w Sali OSP Cieszyn Bobrek odbyły się Mikołajki, w których wzięło udział około 100 osób, w tym 60 dzieci i 40 rodziców i opiekunów. Podczas Mikołajek przygotowaliśmy dla dzieci niespodzianki, m. in. strojenie choinki, kolędowanie, zabawy dla dzieci. Najważniejszym punktem tego miłego świętowania było przybycie Świętego Mikołaja. Mikołaj obdarował wszystkie dzieci i dorosłych upominkami i słodyczami. Był również poczęstunek dla wszystkich uczestników. Ta wspaniałą impreza mogła się odbyć dzieki naszym wspaniałym sponsorom i przyjaciołom, wśród nich znaleźli się:

Bank Spółdzieczy ze Skoczowa

Firma CANEA z Ogrodzonej

Firma Mauxion Schocolates ze Skoczowa

Firma Megat z Goleszowa

Piekarnia Betlhehem z Pierśćca

Stowarzyszenie OLZA z Cieszyna

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji

Mendelez Polska z Cieszyna

RKS Goleszów

Fameks Goleszów

Kargo Goleszów

Piękną choinkę podarował Burmiostrz Skoczowa.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim ludziom Stowarzyszenia, którzy przyczynili sie do zorganizowania Mikołajek:)

Zobacz fotoreportaż z Mikołajek w galerii.

Zaproszenie

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Tęczowa Przystań i

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

zapraszają na konferencję

pod patronatem Starosty Powiatu Cieszyńskiego

Janusza Króla

I Dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Prof. dr hab. Zenona Gajdzicy

Szukanie dróg wyjścia ze stygmatu dziecka „Gorszego Boga”

w kontekście funkcjonowania w środowisku lokalnym i jego konsekwencje. 

3 listopada 2015 o godz. 10.00-14.00 

Sala Konferencyjna Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

Ul. Bielska 62

Ideą konferencji jest nawiązanie i kontynuacja tematu życia w naznaczeniu stygmatami

oraz szukanie możliwości przeciwdziałania życiu w zredukowanej rzeczywistości.

Zapraszamy na Turniej Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych, który odbędzie się dnia 20 czerwca 2015 r., na Campingu Olza w Cieszynie, Al. Łyska 17. Początek imprezy o godz. 12.45. Serdecznie zapraszamy. Zapisy telefoniczne do 5 czerwca (nr tel. na stronie internetowej).


Zadania realizowane przez Stowarzyszenie w 2015 r.

1. Prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych oraz promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, termin realizacji zadania w okresie od 20.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Turniej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich opiekunów, termin  imprezy 20.06.2015 r.

3. Organizacja i prowadzenie zajęć terapeutycznych i wspierających dla dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych mających na celu wzrost ich umiejętności samodzielnego życia, właściwej organizacji czasu wolnego i integracji ze społeczeństwem, termin realizacji zadania w okresie od 20.01.2015 r. do 20.12.2015r.

 

 

Informacje

Stowarzyszenie Rodziców Zastępczych i Adopcyjnych "Tęczowa Przystań" w Cieszynie powstało z inicjatywy rodziców zastępczych
i adopcyjnych 4 maja 2011 roku. nr KRS 0000385325

Stowarzyszenie, jako główny cel postawiło sobie wspieranie
i propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz integrację środowiska związanego z pieczą zastępczą.

Stowarzyszenie organizuje imprezy okolicznościowe dla dzieci i ich rodzin, wyjazdy integracyjne, szkolenia a także wypoczynek wakacyjny. Zarząd Stowarzyszenie pozyskuje środki na finansowanie swoich celów od sponsorów, osób fizycznych oraz firm,a także z dotacji

NASZE LOGO:

(czyli SKĄD i DLACZEGO)aktualnosci.jpg

Oto nasze LOGO. Od tej pory pod tym sztandarem chcemy zrobić coś dla nas - dla rodzin a przede wszystkim - dla Dzieci.

Co oznacza nasze LOGO?
Jesteśmy rodziną stworzona na bazie "PRZYMIERZA" - przymierza
z Dzieckiem, Jego Korzeniami- czyli Rodziną Biologiczną,
z Pracownikami Społecznymi oraz Sądem - który w imieniu naszego Państwa zatwierdza to Przymierze. Dajemy Dziecku to, co do tej pory utraciło. Dajemy Przystań ale też stabilny Dach nad Głową. Nad tym wszystkim czuwa nasze Przymierze - Przymierze bycia Rodziną Zastępczą lub Adopcyjną.Taki jest zamysł tego Loga.

REALIZOWANE PROJEKTY:


Projekty 2014 r.

1. Szkolenia profilaktyczne w zakresie wspierania rodziny zastępczej i adopcyjnej, grupa wsparcia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz integracja dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

2. Turniej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich opiekunów, rozpowszechnianie rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego.


Projekty 2013 r.

W 2013 r. realizujemy 2 projekty współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

1. „Skrzywdzone dziecko pod parasolem pomocy”

W tym projekcie 13 osób uczestniczyło i otrzymało zaświadczenia o uczestniczeniu w cyklu warsztatów, pt „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, wg koncepcji T. Gordona i programu A. Faber i E. Mazlish. Jest również prowadzona grupa wsparcia oraz indywidualne konsultacje dla rodzin.

2. „Lokalne rozpowszechnianie i promowanie rodzinnych form pieczy zastępczej”

Projekt ma na celu rozpowszechnienie idei rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego w Powiecie Cieszyńskim. W związku z powyższym przygotowaliśmy ulotki i zorganizowaliśmy konferencję wspólnie z Uniwersytetem Śląskim. Planujemy również przygotować kalendarze na następny rok. Chcemy dotrzeć do osób zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym.


Projekty 2012 r.

W 2012 r. zrealizowaliśmy projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie, pt. „Szkolenie dla rodzin zastępczych, pomocowych i adopcyjnych. Kompleksowe poradnictwo dla rodzin zastępczych, pomocowych i adopcyjnych”. Szkolenia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych ukończyło i otrzymało kwalifikację 12 osób. Odbywały się również indywidualne konsultacje z pracownikiem socjalnym oraz grupa wsparcia dla rodzin. Zorganizowaliśmy również 4 wyjazdy weekendowe, terapeutyczne dla dzieci do Nieledwii, które odbywały się raz w miesiącu od września do grudnia. W wyjazdach wzięło udział w sumie około 25 dzieci.


WIADOMOŚCI

W dniu 15. 04. 2013 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyła się konferencja „ Dziecko – rodzina zastępcza i adopcyjna szansą na normalne życie”. Organizatorem spotkania był Zakład Pedagogiki Specjalnej i Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Tęczowa Przystań”. Ideą pierwszej wspólnej inicjatywy było budowanie pozytywnego obrazu rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz ukazanie blasków i cieni sprawowania opieki zastępczej. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele rady powiatu, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie, pracownicy lokalnych ośrodków pomocy społecznej, domów dziecka, poradni sychologiczno-pedagogicznej, oraz Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Cieszynie, pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, rodziny zastępcze, studenci UŚ. Słowa wstępu wygłosili dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji  dr hab. prof UŚ Zenon Gajdzika, Dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji dr.hab.prof UŚ Urszula Szuścik, Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Jerzy Pilch, dyrektor PCPR Kazimiera Kawulok. Obecna była również pani Anna Suchanek radna powiatu cieszyńskiego, przewodnicząca komisji zdrowia i polityki społecznej. Wśród prelegentów byli specjaliści pracujący z rodzinami zastępczymi. Marzena Kłapcia z Towarzystwa Psychoprofilaktycznego z Bielska Białej, która omówiła na przykładzie doświadczeń własnych cechy jakie powinni posiadać rodzice zastępczy oraz warunki,  które powinny zaistnieć by praca korekcyjna nad dzieckiem w pieczy zastępczej była skuteczna. P. Jolanta Dróżdż – Stoszek psycholog zespołu poradni pedagogiczno- psychologicznych w Cieszynie omówiła studium przypadku dziecka z zespołem zaburzonych więzów . P. Lucyna Legierska dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych w Cieszynie ukazała i umotywowała potrzebę instytucjonalnego wsparcia dla  rodzin zastępczych. Lek med. Krystyna Dzwonek – Madecka ordynator oddziału rehabilitacyjnego szpitala śląskiego w Cieszynie omówiła w ciekawy i dostępny sposób problem FAS. Tomasz Brawański logopeda zwrócił uwagę na role komunikacji w pracy wychowawczej. Kurator Sądu Rejonowego P. Ilona Klyszcz –Staroń dała obraz problemów rodzicielstwa zastępczego widzianych z punktu widzenia pracowników wydziału sądu rodzinnego i nieletnich Warto zwrócić uwagę na wystąpienie dr Doroty Prysak, która zasygnalizowała rożne formy terapii a szczególnie nowego nurtu zwracającego uwagę na rolę okresu prenatalnego i okołoporodowego w pracy korekcyjnej z dzieckiem.

 W drugiej części konferencji wypowiedziały się rodziny zastępcze i adopcyjne dzieląc się swoimi doświadczeniami. Głos zabrała Lidia Janczar, Agnieszka Olborska i Bogumiła Sikora która prowadzi pogotowie rodzinne. Pani Bogumiła Sikora zwróciła się z apelem o szukanie rodziny zastępczej lub utworzenie zawodowej rodziny zastępczej dla sześcioletniej niepełnosprawnej dziewczynki, dla której tylko wychowanie w rodzinie gwarantuje dalszy rozwój i wyrównywanie deficytów rozwojowych. W ostatniej części spotkania p. Jadwiga Rycko przedstawiła ofertę powiatu dla wychowanków pieczy zastępczej. Natomiast Małgorzata Ratajczak prezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Tęczowa Przystań” zaprezentowała działania stowarzyszenia w trzech nurtach wsparcie – integracja – promocja rodzicielstwa zastępczego.


 

Informujemy, że w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 16.00 odbywają się zebrania Zarządu Stowarzyszenia. Osoby zainteresowane naszą działalnością serdecznie zapraszamy.
Podczas zebrań omawiane są sprawy bieżące Stowarzyszenia oraz planowane są kolejne podejmowane działania.