Dnia 2 czerwca 2018 r. nasze Stowarzyszenie przy swpółpracy PCPR w Cieszynie i OPDiR w Mędzyświeciu zorganizowało kolejny Turniej dla rodzin zastępczych, adopcyjnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Był to już X Turniej, a po raz V organizowany przez nas.  Impreza  bardzo się udała, nie popsuł jej nawet rzęsisty deszcz. Cieszymy się, że możemy organizować takie imprezy integracyjne i że cieszą się one dużym zainteresowaniem rodzin. Najbardziej radosnym dla nas jako organizatorów jest to, że dzieci chętnie przychodzą na Turnieje i dobrze się bawią. Tak naprawdę radość dzieci jest ogromną przyjemnością dla nas i dużą zapłatą za trud wkładany w przygotowanie tejże imprezy.Podczas Turnieju gościliśmy władze pPowiatu i Gminy Skoczów oraz  osoby, które na co dzień m. in. zajmują się wspieraniem rodzin i dzieci. Wśród nich byli: Pani Wicestarosta Maria Cieślar, Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwik Kuboszek, Zastępca Burmistrza Skoczowa P. Andrzej Bubnicki, radna Powiatu Cieszyńskiego p. Anna Suchanek pełniąca funkcję wiceprzewodniczącej komisji zdrowia i pomocy społecznej, radna Danuta Łabaj, a także Pani Barbara Wójtowicz – Kunc Zastępca DPCPR w Cieszynie, Pani Kazimiera Habarta Dyrektor domu dziecka w Cieszynie.

Turniej był współfinansowany ze środków Powiatu Cieszyńskiego.

Ponadto Stowarzyszenie otrzymało duże wsparcie od darczyńców, a wśród nich byli:

  Firma Polsprzęt Janusz Morawiec z Goleszowa

  Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia z siedzibą w Bielsku - Białej

  Firma Diehl Metering Sp. z o. o. z Bażanowic

  Praktyka Lekarska NZOZ Kostka Mrózek Pecold Spółka Partnerska z Goleszowa

  Firma Kargo Karol Hławiczka z Goleszowa

  Rolniczy Kombinat Spółdzielczy z Goleszowa

  Spółdzielnia Brenna ul. Wyzwolenia 89 43-438 Brenna

  Hurtownia drobiu i jaj Mirosława Wierzbicka ze Skoczowa

  Firma Trumpf Mauxion Schocolates ze Skoczowa

  Fundacja Św. Antoniego z Ustronia

  Firma Canea z Ogrodzonej

  Sieć Sklepów Lewiatan z Międzyświecia

  Hotel Gołębiewski z Wisły

  Offsetdruk i Media z Cieszyna

  Firma Fameks z Goleszowa

  Cukiernia Bajka z Górek Wielkich

  Bank WBK z Cieszyna

  Firma Lys Fusion Poland z Istebnej

  Podziękowania dla Pani Anny Suchanek Radnej Powiatu Cieszyńskiego

  Podziękowania dla Pani Barbary Lasoń Dyrektor ZSPT w Międzyświeciu za udostępnienie boiska i terenu wokół szkoły

  Podziękowania dla pracowników domu dziecka w Międzyświeciu, za pomoc w zorganizowaniu imprezy i obsługę podczas Turnieju

  Podziękowania dla pracowników PCPR w Cieszynie za pomoc w zorganizowaniu imprezy i obsługę podczas Turnieju

  Podziękowania dla Przedszkola w Międzyświeciu

  Podziękowania dla PSP Skoczów

  Podziękowania dla OSP Międzyświeć

  Podziękowania dla OSP Wiślica

  Podziękowania dla OSP Mnich

  Podziękowania dla Pana Arkadiusza Lipy i Klubu Judo z Cieszyna

  Podziękowania dla Pani Barbary Morawiec

  Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy:-)

 

 W 2017 roku realizujemy 2 zadania współfinansowane przez Powiat Cieszynski:

1.Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych oraz poradnictwo psychologiczne dla rodzin adopcyjnych, w ramach tego zadania organizowane są grupy wsparcia dla zawodowych rodzinzastępczych i bezpłatne konsultacje psychologiczne dla rodzin adopcyjnych

2  Turniej dla rodzin zastępczych i adopcyjnych. W  ramach tego zadania planujemy zorganizowanie jednorazowej integracyjnej imprezy plenerowej. Turniej odbedzie się na początku czerwca osoby chętne do pomocy serdecznie zapraszamy.

   W listopadzie 2017 planujemy wraz z Uniwersytetem Śląskim zorganizowanie kolejnej V konferencji naukowej dla rodzin zastępczych i adopcyjnych i wszystkich osób zaangażowanych w prace z dziećmi przebywającymi (aktualnie lub w przeszłości) w pieczy zastepczej.

Zaproszenie 

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Tęczowa Przystań" i

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego zapraszają

na międzynarodową konferencję

pod patronatem Starosty Powiatu Cieszyńskiego

Janusza Króla i

Dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Prof. dr hab. Zenona Gajdzicy

Specjalne potrzeby dzieci, młodzieży i rodzin zaangażowanych w pieczę zastępczą 

Celem konferencji jest całościowe spojrzenie na rodzinę przez pryzmat jej nowych członków

 8 listopada 2016 o godz. 10.00-14.00 

Sala Konferencyjna Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

Ul. Bielska 62

                                                                                Organizatorzy serdecznie zapraszają

 

 

Międzynarodowa Konferencja

Specjalne potrzeby dzieci, młodzieży i rodzin zaangażowanych w pieczę zastępczą

 Celem konferencji jest całościowe spojrzenie na rodzinę przez pryzmat jej nowych członków

         8 listopad 2016 r. godz. 10:00-14:00       

 Sala Konferencyjna Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

Ul. Bielska 62

Plan konferencji:

 Słowo wstępne otwierające:

Dorota Prysak, Małgorzata Ratajczak

10:00 – 10:15 Powitanie – Dziekan WEiNoE w Cieszynie prof. dr hab. Zenon Gajdzica,    Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, Dyrektor PCPR Kazimiera Kawulok

Małgorzata Ratajczak – Prezes Stowarzyszenia: Kilka słów o działalności Stowarzyszenia

10:15 – 10: 30 Małgorzata Ratajczak – Prezes Stowarzyszenia: „Refleksje ze spotkań  z poprzednich konferencji”

10:30 – 11:00 Joanna Luberacka-Gruca - ekspert koalicji na Rzecz rodzinnej Pieczy Zastępczej w Warszawie: „ Jak pracować z dzieckiem po traumie i stracie”

11:00 – 11:30 Adrianna Sychrova - Uniwersytet w Pardubicach Republika Czeska:

 "Wsparcie dla profesjonalnych rodzin zastępczych w Republice Czeskiej"

 11:30 - 12:00   Agata Szweda - pedagog, psycholog ZS nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju: „Dziecko biologiczne w labiryncie opieki zastępczej” pedagog z Jastrzębia

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 12:50 Wioletta Jas - wychowanka pieczy zastępczej: „Moja historia”

12:50 – 13:20 Barbara Wójtowicz-Kunc PCPR: "Potrzeby dzieci objętych pieczą zastępczą"

13:20 - 13:40 Bogusława Nidecka: „Kontakt z rodzicami biologicznymi na przykładzie własnych doświadczeń”

13:40 – 13:55 Ewa Gołębiowska - rodzic zastępczy: "Jak pomóc dziecku w rodzinie zastępczej, przykład własnej rodziny"

13:55 – 14:00 Dorota Prysak: Podsumowanie konferencji i dyskusja

 

Mikołajki 2015

W dniu 12 grudnia 2015 r w Sali oSP Cieszyn Bobrek odbyły się Mikołajki, w których wzięło udział około 100 osób, w tym 60 dzieci i 40 rodziców i opiekunów. Podczas Mikołajek przygotowaliśmy dla dzieci niespodzianki, m. in. strojenie choinki, kolędowanie, zabawy dla dzieci. Najważniejszym punktem tego miłego świętowania było przybycie Świętego Mikołaja. Mikołaj obdarował wszystkie dzieci i dorosłych upominkami i słodyczami. Był również poczęstunek dla wszystkich uczestników. Ta wspaniałą impreza mogła się odbyć dzieki naszym wspaniałym sponsorom i przyjaciołom, wśród nich znaleźli się:

Bank Spółdzieczy ze Skoczowa

Firma CANEA z Ogrodzonej

Firma Mauxion Schocolates ze Skoczowa

Firma Megat z Goleszowa

Piekarnia Betlhehem z Pierśćca

Stowarzyszenie OLZA z Cieszyna

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji

Sklep Lewiatan Cieszyn Ul. Kossak Szatkowskiej

OSP Cieszyn Bobrek

Piękną choinkę podarował Burmiostrz Skoczowa.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim ludziom Stowarzyszenia, którzy przyczynili sie do zorganizowania Mikołajek:)

Zobacz fotoreportaż z Mikołajek w galerii.

 

 

 

 

 

Zaproszenie na Konferencję

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Tęczowa Przystań

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

zapraszają na konferencję

pod patronatem Starosty Powiatu Cieszyńskiego

Janusza Króla

I Dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Prof. dr hab. Zenona Gajdzicy 

Szukanie dróg wyjścia ze stygmatu dziecka „Gorszego Boga”

w kontekście funkcjonowania w środowisku lokalnym i jego konsekwencje

 3 listopada 2015 o godz. 10.00-14.00 

Sala Konferencyjna Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

Ul. Bielska 62 

Ideą konferencji jest nawiązanie i kontynuacja tematu życia w naznaczeniu stygmatami

oraz szukanie możliwości przeciwdziałania życiu w zredukowanej rzeczywistości.

 

 

 

TURNIEJ RODZIN ZASTĘPCZYCH I ADOPCYJNYCH CIESZYN 20.06.2015 r

Obejrzyj zdjęcia (galeria).

W sobotę 20 maja 2015 r. na Campingu Olza w Cieszynie odbył się Turniej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Gościliśmy rodziny zastępcze i adopcyjne oraz dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych.

 

Przybyli również zaproszeni goście, a wśród nich byli:

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego P. Andrzej Bacza, Dyrektor PCPR P. Kazimiera Kawulok, P. Danuta Łabaj i P. Anna Suchanek radne powiatowe, a także kuratorzy z Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Cieszynie. Miło nam było również gościć rodziny zastępcze i przedstawicieli instytucji zajmujących się rodzinami zastępczymi z Czeskiego Cieszyna. 

Turniej był współfinansowany ze środków Powiatu Cieszyńskiego. 

W organizacji imprezy otrzymaliśmy duże wsparcie od naszych darczyńców, a wśród nich byli: 

  Firma Diehl Metering Sp. z o. o. z Bażanowic

  Firma Polsprzęt Janusz Morawiec z Goleszowa

  Firma Mauxion Schcolates ze Skoczowa

  Firma Canea z Ogrodzonej

  Hotel Gołębiewski z Wisły

  Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie

  Firma Kargo z Goleszowa

  Cukiernia Bajka z Górek Wielkich

  Firma Mokate z Ustronia

  Firma Ustronianka Sp. z o. o.

  Firma Bud Bruk Grzegorz Pietruszek z Cieszyna

  Firma Fenix Grzegorz Puchała – wywóz nieczystości płynnych na terenie Goleszowa, Ustronia i Skoczowa

  Auto – As Olga Pawelska - Ośrodek szkolenia kierowców z siedzibą w Goleszowie, z najlepszymi wynikami w powiecie

  Wideorejestracja i Fotoreportarze Mariusz Jaszczurowski z Cieszyna

  Stowarzyszenie Cieszyńska Kraina ze Skoczowa

  Firma Fameks z Goleszowa

  Sklep STX z Cieszyna

  Zamek Cieszyn

  Księgarnia Matras z Cieszyna

  Zakład Fotograficzny Fotoland z Cieszyna

  P SS Społem Cieszyn

  Orange Polska Salon z Cieszyna, ul. Matejki

  Zakład Mięsny Jan Bielesz Cieszyn 

 

  Jeszcze raz dziękujemy:

  Panu Andrzejowi Maciejczek za prowadzenie minidyskoteki dla dzieci, Pani Beacie Glet za malowanie buziek, Pani Klaudii Handzel za prowadzenie rozgrywek sportowych,Panu Robertowi Pawelskiemu za prowadzenie imprezy, wolontariuszom za prowadzenie zabaw i pomoc w organizacji imprezy.

   

VII Turniej dla rodzin zastępczych

Nasze Stowarzyszenie juz po raz drugi organizuje Turniej. Impreza cieszy się dużą popularnością wśród rodzin zastępczych z naszego powiatu. W tym roku Tuirniej odbędzie się 20 czerwca 2015 r. Miejsce: Camping Olza w Cieszynie przy Al. Łyska. W programie przewidujemy różne artakcje dla dzieci.

Konferencja na Uś w Cieszynie: 

Zaproszenie

 Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Tęczowa Przystań

i Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego 

zapraszają na konferencję pod patronatem Dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

dr hab. Zenona Gajdzicy prof. UŚ 

Stygmat dziecka „Gorszego Boga”

w kontekście funkcjonowania w środowisku lokalnym i jego konsekwencje

 2 grudnia 2012 o godz. 12.00-14.00

 Sala Konferencyjna Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

Ul. Bielska 62 

Ideą konferencji jest ukazanie konsekwencji utrwalania  stygmatów

w życiu dzieci i młodzieży. Szukanie możliwości przeciwdziałania życiu w zredukowanej rzeczywistości.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

 

 

W dniu 6 grudnia organizowane są Mikołajki dla dzieci. Mikołajki rozpoczną się o godz. 13.00 w sali OSP w Cieszynie Mnisztwie. Trwają zapisy. Wszystkie rodziny zastępcze i adopcyjne chcące wziąć udział w Mikołajkach serdecznie zapraszamy. Dziękujemy wszyskim sponsorom za pomoc w przygotowaniu paczek dla dzieci. 

 

Informujemy, iż w dniu 18 września (czwartek) o godz. 17.30 rozpoczyna się szkolenie podnoszące kwalifikacje dla rodzin zastępczych. Jest to cykl szkoleń składający się z 10 spotkań w oparciu o program PRIDE. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego też rodziny zainteresowane, które jeszcze się nie zapisały proszone są o kontakt tel 509 834 977.

Przypominamy także o grupie wsparcia, która odbędzie się w 3 wtorek miesiąca o godz. 17.00. 

W miesiącach wrzesień, październik i listopad organizujemy dla dzieci wyjazd terapeutyczny do Nieledwii. Rodziny zainteresowane proszone są o kontakt. Ilość miejsc na wyjazd jest również ograniczona.

Zachęcamy do skorzystania z różnych form pomocy organizowanych przez Stowarzyszenie. Rodziny będące w Stowarzyszeniu informujemy, że Mikołajki planowane są na dzień 13 grudnia najprawdopodobniej w OSP w Cieszyn Mnisztwo.

TURNIEJ RODZIN ZASTĘPCZYCH - Międzyświeć 07-06-2014 r.

DSCF8631.JPG

W sobotę 7 czerwca br. odbył się już po raz VI Turniej Rodzin Zastępczych. Miejsce: Międzyświeć, a dokładniej w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie – Dom Dziecka w Międzyświeciu przy ulicy Malinowej. Po raz pierwszy turniej odbył się w 2009 roku i przez pięć poprzednich edycji organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Cieszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie. W tym roku po raz pierwszy Turniej zorganizowało Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego i Adopcyjnego „Tęczowa Przystań” w Cieszynie, przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie. Stowarzyszenie to przejęło zaszczyt prowadzenia Turnieju na najbliższe 5 lat. Ale przejdźmy do konkretów.

W Turnieju wzięło udział ponad 275 osób, w tym 141 dzieci. Pogoda bajka, na niebie ani jednej chmurki, zimne napoje miały wzięcie.

Oficjalnie Turniej Rozpoczęła Pani Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Ratajczak, wspierana przez Wicestarostę Powiatu Cieszyńskiego Pana Jerzego Pilcha, dyrektora PCPR w Cieszynie Panią Kazimierę Kawulok, Prezes Oddziału Powiatowego TPD w Cieszynie Panią Danutę Łabaj oraz Panią Ilonę Pietruszek. W międzyczasie przybył jeszcze jeden zacny gość Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Pan Stanisław Kubicjus.

W tym dniu największym powodzeniem cieszyły się zimne napoje oraz dmuchana zjeżdżalnia z trampoliną dla najmłodszych gdzie nad bezpieczeństwem dzieci czuwał Pan Marek wraz z Panią Andżeliką, a wierzcie mi, mieli co ogarniać . Starsze dzieci uczestniczyły w turnieju piłki nożnej 3-osobowej, gdzie nad całością czuwał Pan Marek, wkraczający ostrym gwizdkiem między nogi przeciwników. Dla najmłodszych był zorganizowany mini tor przeszkód z nagrodami gdzie nad całością czuwała przemiła Pani Kasia (a jak wiadomo z Kasią się zawsze upiecze). Nad upałem próbowały zapanować dwie Panie od malowania buziek, Pani Beatka i Pani Malwina wymalowując cuda na twarzach dzieci, co chroniło poniekąd od słońca. Miej więcej w połowie trwania Turnieju zjawili się Wojowie Średniowieczni ze swoimi Pannami. Zaprezentowali krótkie sceny walki na miecze. Zaprosili do zabawy również dzieci. W pierwszej konkurencji odbyła się walka na to-pory (pory warzywa nie topory) a następnie odbył się konkurs przecinania na pół głowy……… spokojnie, była to głowa kapusty. Techniki były różne od jednego cięcia i główka pękała na pół, po zadawanie ciosów krótkich ale szybkich – tu główka pokrążona idealnie do bigosu.

Niesamowicie gorąco, a Wojowie poubierani jakby szli na Sybir – chełmy, kolczugi, skórzane ubrania, ciężkie tarcze i miecze, na szczęście zaopatrzenie wody podołało ich pragnieniu – źródło nie wyschło.

Po Wojach przyszła pora na przeniesienie się w XXI wiek i zaczęła się Mini Dyskoteka dla najmłodszych, gdzie w żywiole był prowadzący jegomość w kolorowych włosach, a i dzieci ochoczo tańczyły.

Dla starszych i nie tylko odbyła się niesamowicie widowiskowa konkurencja przeciągania liny, gdzie rywalizowała płeć piękna przeciw niby silniejszej płci przeciwnej, tu liny pilnował…………, nie, nie bójcie się, liny nie chcieli ukraść, nad całością czuwał Pan Jarek. No i tu porażka na całej linii, wygrała drużyna…….. , no właśnie Panie wygrały i to bodajże, jak dobrze policzyłem 4-1.

Na koniec niestety mi została powierzona funkcja ogłoszenia końca Turnieju – Pani Prezes Małgorzata Ratajczak widząc co się dzieje, jak świetnie bawią się dzieci, opiekunowie, rodzice, i sami organizatorzy nie miała serca tego ogłosić.

Dla wszystkich był przygotowany poczęstunek w postaci ciepłego bigosu lub gulaszu, przepysznych kanapeczek, zimnych i ciepłych napojów, pysznych hamburgerów oraz kiełbasa z grilla, a na deser przepyszne ciasta z okolicznych cukierni. Dodatkowo jeszcze był świeży popcorn i wata cukrowa – tu się trochę maszyna buntowała, ale chłopaki z obsługi dawali radę. A i słodyczy ci u nas było dostatek: chrupki wafle, ciasteczka, cukierki, batoniki, czekolady – mnie zęby bolą do dzisiaj.

W tym upale pokłony dla obsługi wydającej wszystkie te smakołyki, ciepło a tu grill, para z kotła od bigosu, gulasz dymi, para z czajników, szacun. Popcorn i wata cukrowa też ciepło. Niby ulga przy zimnych napojach, ale wiadomo ciepło to największe kolejki do zimnego. Przy ciastach też niby spokój, ale kusi słodkie… o kanapkach też trzeba wspomnieć, niby małe, ale same wołały zjedz mnie.

I to wszystko zupełnie za darmo. Nie wierzycie, zapytajcie się tych co byli, a najlepiej za rok te rodziny zastępcze, które nie były, niech przyjdą i same się przekonają.

O oprawę muzyczną dbał całym czasem nasz sympatyczny DJ Żano, gdzie przy okazji powspominał sobie swoje młodzieńcze lata.

Dodam jeszcze, że ekipa z Domu Dziecka z Międzyświecia przyczyniła się w znacznym stopniu przy organizacji tego Turnieju i to nie tylko opiekunowie, kadra pracownicza ale same dzieci pomagały.

Czy to był turniej? Tak to był turniej, były rozdawane nagrody, dyplomy za udział w poszczególnych konkurencjach, konkursach. Kto wygrał ten turniej? Myślę, że wszyscy. Wszyscy którzy tam byli, zarówno rodziny jak i Ci co pomagali przy organizacji, każdy miał swój wkład w radość tych wszystkich dzieci.

Czy to był wyjątkowy turniej? Każdy poprzedni był wyjątkowy i ten też, pogoda, atrakcje, atmosfera, jedzenie, muzyka, ………….

Turniej nie mógłby się odbyć bez naszych przyjaciół sponsorów, którzy poświęcili dla nas czas, chojnie nas obdarowali własnymi produktami, a i pieniędzy nie szczędzili.

Podziękowania dla:

 • Lys Fusion Poland z Istebnej
 • Restauracja Trzech Braci z Cieszyna
 • Sklep STX z Cieszyna
 • Canea z Ogrodzonej
 • Mirometr z Bażanowic
 • Megat z Goleszowa
 • Hotel Gołębiewski z Wisły
 • Piekarnia Bethehem z Pierśćca
 • Mauxion Schcolates ze Skoczowa
 • Mendelez z Cieszyna
 • Optimal ze Skoczowa
 • RKS Goleszów
 • Firma Kargo z Goleszowa
 • Bank Spółdzielczy ze Skoczowa
 • Stołówka Maja ze Skoczowa
 • Piekarnia Mirosław Grabowski ze Skoczowa 
 • Piekarnia Jan Szalbot z Wisły
 • Cukiernia Bajka z Górek Wielkich
 • Cukiernia Janeczka z Wisły i Ustronia
 • Cukiernia Haneczka z Międzyświecia
 • Restauracji Corient Grzegorz Mizia z Goleszowa
 • P. Andrzejowi Maciejczek za prowadzenie minidyskoteki dla dzieci
 • P. Beacie Glet za malowanie buziek
 • P. Mariuszowi Kral za prowadzenie
 • P. Kasi Kral za zabawy
 • P. Markowi Kustra za atrakcje dla dzieci
 • P. Tomkowi Glajcarowi za użyczenie sprzętu

Andrzej Maciejczek (jegomość w kolorowych włosach)


Nasze największe wydarzenie

Nasze Stowarzyszenie w dniu 10 maja br w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie zorganizowało występ Kabaretu Łowcy.B. Tak naprawdę to odbyły się 2 występy. Pierwszy występ odbył sie o godz. 16.00 był skierowany dla rodzin z kręgu Stowarzyszenia, dodatkowo zaprosiliśmy wszystkie rodziny zastępcze, dzieci z domów dziecka, a także podopiecznych szkół i ośrodków specjalnych z naszego powiatu. Udział tych osób w organizowanym przedstawieniu był bezpłatny. Drugi występ o godz. 18.30 został zorganizowany dla „ludzi dobrych serc”, rozumiejących i popierających działalność  naszego Stowarzyszenia.                                                                                                             

Wydarzenie to odbyło się w ramach Międzynarodowych Dni Godności Osób z Upośledzeniem Intelektualnym. Występ "Łowców.B" bardzo się wszystkim podobał, uczestnicy wyszli z niego w dobrym humorze. Dodatkowo przygotowaliśmy konkurs pt:" Chcieć znaczy móc", zaproszeni goście chętnie przystępowali do konkursu i za poprawne odpowiedzi zdobyli ciekawe nagrody.

Nasze przedsięwziecie nie mogłoby sie odbyć bez wsparcia naszych przyjaciół:

Firmy Canea z Ogrodzonej, sklepu STX z Cieszyna, Restauracji Trzech Braci z Cieszyna,Firmy Optimal ze Skoczowa, zegarmistrza Mieczysława Płonka z Cieszyna, kawiarnii Mocca Cafe w Cieszynie

A także instytucji: Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, Urzędu Miasta w Skoczowie,

 

Łowcy.B

WAŻNE

Zapraszamy na Kabaret Łowcy. B

 

Sobota 10 maja br

 

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego i Adopcyjnego „TĘCZOWA PRZYSTAŃ” organizuje występ Kabaretu Łowcy. B. Występ Kabaretu odbędzie się w najbliższą sobotę 10 maja br. o godz. 18.30. Bilety dostępne są w cenach: 35, 40, 50 zł. Kabaret wystąpi w tym dniu dwa razy. Pierwszy z występów jest charytatywny i skierowany dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej (domach dziecka, rodzinach zastępczych), oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną uczących się w szkołach i ośrodkach specjalnych na terenie powiatu cieszyńskiego. Impreza organizowana jest w ramach obchodów Międzynarodowych Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

 

Kupując bilet na koncert fundujesz miejsce na występ dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i dzieci z niepełnosprawnością.

Organizatorzy serdecznie zapraszają !!

 

Więcej informacji na stronie:

www.patrzsercem.ox.pl

 

Bilety do nabycia w Cieszynie:

Teatr im. Adama Mickiewicza, bilety do nabycia w kasie Teatru, tel.(33) 85 77 590

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 27 lutego 2014 r. odbędzie się kolejna grupa wsparcia w siedzibie Stowarzyszenia, początek o godz. 17.00.

Kolejne Grupy Wsparcia w 2014 r. będą się odbywały w każdy III wtorek miesiąca z wyłączeniem lipca i sierpnia (w miesiącach wakacyjnych termin grupy wsparcia będzie ustalany indywidualnie z uczestnikami). 

 

W dniu 7 marca w ramach Dnia Kobiet organizujemy w naszej siedzibie spotkanie towarzyskie. Początek spotkania planowany jest na godziną 18.00. Wszystkich chętnych gorąco zapraszamy na placki ziemniaczane. W tym celu organizujemy zbiórkę pieniężną w wysokości 7 zł od osoby.

Na w/w spotkanie zaprosiliśmy naszych przyjaciół ze Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych zza Olzy z Czeskiego Cieszyna. 

Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z zarządem.

 

W dalszym ciągu jest możliwość korzystania z pomocy wolontariuszy UŚ w zakresie korepetycji w nauce. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z telefoniczny lub mailowy. Korepetycje organizowane są według indywidualnych potrzeb.  

Nasze Stowarzyszenie przygotowuje się wspólnie Uniwersytetem Śląskim do Dnia Godności. To wydarzenie w tym roku przypada w okresie od 7 do 10 maja. Naszym zadaniem jest organizacja Kabaretu w dniu 10 maja. Osoby chętne do pomocy w tym czasie już dziś gorąco zapraszamy.


W dniu 7 czerwca organizyjemy Turniej dla dzieci z rodzin zastępczych, adopcyjnych i  placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz ich opiekunów. Impreza odbędzie się przy Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie - Domu Dziecka w Międzyświeciu. Szykuje się ciekawa impreza, już dziś gorąco zapraszamy !!